Versiunea Romana     English Version
  ICECHIM - Departamentul Bioresurse
Home

  


Despre Noi

  


Contact

Dep. BIORESURSE

Tehnologii pentru produse prietenoase mediului, din materii grase (GLICO)
Spectroscopie UV-Vis
Analize termice
Analize electrochimice
Analize fotochimice
 GLICO    

DESPRE PROIECT

Pe plan mondial se remarca o orientare a productiei si a consumului de combustibili si compusi chimici, spre domeniul produselor cu poluare redusa si a celor provenind din resurse regenerabile de materii prime. Tematica abordata in cadrul proiectului se inscrie in tendintele actuale de inlocuire a materiilor prime provenite din resurse neregenerabile de tipul combustibililor fosili (ex. titei), epuizabile intr-un viitor apropiat, cu materii provenite din resurse regenerabile (materii grase).

Lucrarile in cadrul proiectului se vor desfasura pe trei directii: lucrari de cercetare industriala si de dezvoltare experimentala, in vederea elaborarii de tehnologii pentru 3 categorii de produse:biodiesel,monogliceride ale acizilor grasi si glicerina purificata, activitati de diseminare pe scara larga a rezultatelor cercetarilor si de protejare prin brevetare a unor elemente originale si activitati legate de managementul proiectului.
 • Buget de stat: 1.423.853 lei;
 • Cofinantare: 106. 738 lei;
 • Valoarea totala a proiectului: 1.530.591 lei
 • Autoritatea contractanta: Centrul National de Management Programe–Programul 4- "Parteneriate in domeniile prioritare"

ACTIVITATI

Proiectul este structurat in 5 pachete de activitati:
 1. Elaborarea tehnologiilor de sinteza si purificare pentru monogliceride ale acizilor grasi;
 2. Elaborarea tehnologiilor de sinteza si purificare pentru biodiesel ;
 3. Elaborarea tehnologiei de purificare pentru glicerina bruta rezultata ca produs secundar;
 4. Diseminarea pe scara larga a rezultatelor cercetarilor;
 5. Managementul proiectului.

CONSORTIU

Proiectul va fi realizat de un consortiu format din 4 parteneri:
 1. Institutul National de Cercetare - Dezvoltare pentru Chimie si Petrochimie - ICECHIM-Bucuresti - va raspunde de :
  • Conceperea modelului de metanoliza a trigliceridelor din materii grase ;
  • Elaborarea tehnologiei de separare si purificare a biodieselului;
  • Implementarea metodelor de caracterizare fizico-chimica a biodieselului;
 2. Institutul National de Cercetare-Dezvoltare Chimico-Farmaceutica –Bucuresti – se va ocupa de :
  • Dezvoltarea modelui si a tehnologiei de separare si purificare a monogliceridelor acizilor grasi.
 3. SC Institutul de Cercetari Produse Auxiliare Organice SA MEDIAS - va fi responsabila de :
  • Conceperea modelului de purificare a glicerinei brute rezultate din procese de transesterificare a trigliceridelor
  • Elaborarea tehnologiei de separare, purificare a glicerinei brute rezultate din procese de transesterificare a trigliceridelor
 4. Institutul de Chimie Fizica "Ilie Murgulescu" – Bucuresti - va elabora:
  • Implementarea metodelor de caracterizare fizico-chimica pentru monogliceride ale acizilor grasi
  • Implementarea metodelor de caracterizare fizico-chimica a glicerinei

REZULTATE

Rezultatele estimate a fi obtinute:
 • Tematica abordata in cadrul proiectului se inscrie in tendintele actuale de inlocuire a materiilor prime provenite din resurse neregenerabile de tipul combustibililor fosili (ex. titei), epuizabile intr-un viitor apropiat, cu materii provenite din resurse regenerabile (ex. materii grase), in conformitate cu Directiva UE 2003/30/EC si cu HG 1844/2005, care stabilesc ca, pana la sfarsitul lui 2010, minim 5,75 % din carburantii utilizat in transporturi sa fie inlocuiti cu biocarburanti.
 • Cercetarile se vor orienta in directia fabricarii a 3 categorii de produse de mare tonaj, cu impact economic, social ºi asupra mediului pozitiv: biodiesel de generatia a 2-a, cu caracteristici fizico-chimice in conformitate cu standardul EN 14214, monogliceride ale acizilor grasi si glicerina de inalta puritate.
 • Produsele respective fac parte din categoria produselor prietenoase mediului, iar tehnologiile care se vor elabora vor indeplini cerintele de tehnologii curate, cu impact minim asupra mediului, fara ape reziduale, emanatii de gaze si deseuri. De asemenea se va urmari si valorificarea unor deseuri de materii grase, de tipul reziduurilor de la fabricarea margarinei si din unitati de alimentatie publica (restaurante, unitati „fast-food”) prin procesare chimica si obtinerea de produse cu valoare adaugata.

Diseminarea rezultatelor pe scara larga se va face astfel:
 • Se vor prezenta comunicari stiintifice in cadrul a 2 congrese internationale din domenii specifice proiectului;
 • Se va publica un articol intr-o revista de specialitate;
 • Se va inregistra o cerere de brevet de inventie la OSIM, pentru protejarea tehnologiilor originale elaborate;
 • Se va participa cu inventii proprii, la un salon international de inventica consacrat, in vederea identificarii de noi beneficiari potentiali.

CONTACT
 • bioresurse@icechim.ro


Icechim © 2009 - 2020 Activitate | Colaborari | Infrastructura de cercetare | Proiecte | Parteneri | Laborator Biocide | Laborator Fertilizanþi | Contact    

Logo Symbol Mediasoft